cz eng de
ru pl
o firme produkty bionafta pokrutiny methylester vyrobni zavody kontakty

 METHYLESTER

Methylester řepkového oleje (tzv.MEŘO) vyrábí společnost v závodě Lužany u Jičína a Bílém Kostele u Liberce. MEŘO se vyrábí rafinačním procesem zvaným esterifikace, při kterém se mísí metanol s hydroxidem sodným a pak s olejem vylisovaným ze semen řepky olejné.

Technologie byla v obou závodech nově vybudována a zařízení bylo postaveno na základě nejnovějších poznatků v tomto odvětví. Methylester splňuje technickou normu ČSN 656507 a DIN 14214. V roce 2005 byla technologie doplněna o aditivaci methylesteru do -25oC.

Kvalita:

Zajištění dlouhodobé kvality bionafty a methylesteru řepkového oleje je kontrolováno pravidelným testováním ve vlastní laboratoři, Ústavu paliv a maziv, a.s. Praha a laboratořích ČZU Praha , katedra chemie.
copyright © 2005 KL-OIL, design: Lollo